Disclaimer

Disclaimer

Ambulance Wens België besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Ambulance Wens België niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Ambulance Wens België behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Ambulance Wens België verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan overgaan tot verbetering of aanvulling.

Ambulance Wens België kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Ambulance Wens België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de website van Ambulance Wens België.

COPYRIGHT

CopyrightAmbulance Wens België. Alle rechten voorbehouden.

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambulance Wens België.

E-MAIL GEBRUIK

Elk e-mailbericht verstuurd via ambulancewens.be of afkomstig van het domein ambulancewens.be en de hierin bijgevoegde bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht ten onrechte bij u terechtkomt, gelieve dan de afzender te verwittigen en de bestanden van uw computer te verwijderen. Een niet aan u geadresseerd e-mailbericht en de bijlagen lezen, verspreiden, openbaar maken, aanpassen, printen, doorsturen of er een kopie van maken is illegaal. Volledige veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van elektronische berichten kan op geen enkele manier gegarandeerd worden. De afzender kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die optreedt door het gebruik van e-mail.